Podróżuj, Śnij, Odkrywaj – szósta edycja konkursu!

Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj. – Mark Twain

Do udziału w konkursie zaprasza Społeczne Gimnazjum „STARTOWA” w Warszawie. Termin nadsyłania prac upływa 30 maja 2018 roku. Rozstrzygnięcie konkursu i gala wręczenia nagród odbędzie się we wrześniu 2018 roku.

REGULAMIN KONKURSU:

Organizatorem konkursu jest Społeczne Gimnazjum „STARTOWA” w Warszawie.

 • W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z całej Polski.
 • Konkurs obejmuje cztery kategorie: opowiadanie, esej,  dramat i wiersz.
 •  Aby wziąć udział w konkursie, należy nadesłać opowiadanie lub esej (od 3 do 7 stron maszynopisu), dramat (od 5 do 15 stron maszynopisu), albo wiersz (dowolna ilość znaków).
 •  Tematyka dowolna, choć można potraktować motto naszego konkursu jako swego rodzaju inspirację. Każdy utwór powinien być opatrzony tytułem.
 • Nadesłany utwór powinien mieć kartę tytułową, która musi zawierać imię i nazwisko, wiek, kategorię (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) numer telefonu oraz adres e-mail. Prace bez karty tytułowej nie zostaną przyjęte.
 • Prosimy o nadsyłanie prac pocztą w dwóch egzemplarzach na adres: ul. Startowa 9, 02-248 Warszawa, Społeczne Gimnazjum „STARTOWA”, koniecznie z dopiskiem „Konkurs literacki”
 • Pracę może zgłaszać jej autor, nauczyciel, opiekun zajęć pozaszkolnych lub rodzic.
 • Jak co roku wydajemy książkę z pracami laureatów.

Jury w składzie:

 • Krystyna Kofta, pisarka (Przewodnicząca);
 • Tomasz Łubieński – pisarz, dramaturg, redaktor naczelny „Nowych Książek”;
 • dr Ewa Korulska – polonistka, tutorka Szkoły Liderów, dyrektorka gimnazjum „Startowa”;
 • Anna Piwkowska – poetka, pisarka, nauczycielka języka polskiego na „Startowej”
 • dr Radosław Romaniuk – pisarz, literaturoznawca, nauczyciel języka polskiego na „Startowej”.

Jako zasadnicze kryterium oceny prac jury przyjęło oryginalność tekstu, ciekawy pomysł, talent językowy i wyobraźnię.

*bardzo prosimy o zachowanie pracy w wersji elektronicznej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać u Anny Piwkowskiej, mail: aniapiwkowska@wp.pl, tel. 22 846 03 37 (szkoła).