Nauczyciele


Ewa Korulska

dyrektorka szkoły
tutorka
nauczycielka języka polskiego

Więcej >>>


Ewa Kurman-Grzybko

wicedyrektorka szkoły
tutorka
nauczycielka języka angielskiego
opiekunka klasy Vox Populi

Więcej >>>


Justyna Bacz-Kazior

nauczycielka języka francuskiego


Beata Bil-Walerowicz

tutorka
nauczycielka języka angielskiego


Zofia Ćwiklińska

nauczycielka treningu umiejętności psychologicznych

Więcej >>>


Aneta Derda

tutorka
nauczycielka wiedzy o społeczeństwie oraz techniki

Więcej >>>


Rafał Derda

tutor
opiekun klasy VII R

nauczyciel historii

Więcej >>>


Jan Goldstein

tutor
nauczyciel biologii

Więcej >>>


Przemysław Gołąb

nauczyciel wychowania fizycznego


Zofia Grudzińska

nauczycielka języka angielskiego

Więcej >>>


Marek Janas

nauczyciel wychowania fizycznego


Monika Janas

nauczycielka matematyki


Maria Jaworska (Madziuka)

tutorka
nauczycielka biologii

Więcej >>>


Jola Kaźmierczak

pedagożka szkoły

Więcej >>>


Bożena Korulska

nauczycielka plastyki

Więcej >>>


Monika Kozłowska

asystentka szkoły


Agnieszka Kruszyńska

nauczycielka języka polskiego


Ewa Lewicka

tutorka
nauczycielka języków francuskiego i hiszpańskiego

Więcej >>>


Anna Lewicka–Kusińska

tutorka
nauczycielka języka hiszpańskiego

Więcej >>>


Agnieszka Łokaj

nauczycielka języka angielskiego

Więcej >>>


Agnieszka Malinowska

nauczycielka matematyki

Więcej >>>


Karolina Malinowska

nauczycielka chemii

Więcej >>>


Agnieszka Młodzińska

tutorka
nauczycielka języka angielskiego

Więcej >>>


Konrad Młodziński

nauczyciel wychowania fizycznego


Małgorzata Pataj-Kmec

nauczycielka języka niemieckiego


Ula Poniewierska

tutorka
nauczycielka matematyki
opiekunka klasy Jak się Patrzy

Więcej >>>


Krzysztof Pstrągowski

nauczyciel informatyki
opiekun strony oraz idu

Więcej >>>


Adam Rogoziński

nauczyciel języka angielskiego

Więcej >>>


Radosław Romaniuk

nauczyciel języka polskiego

Więcej >>>


Ewa Rutkowska

nauczycielka etyki i filozofii

Więcej >>>


Anna Sadkowska

nauczycielka języka angielskiego
opiekunka klasy Ponadczasowi

Więcej >>>


Łukasz Sapijaszko

tutor
nauczyciel wychowania fizycznego

Więcej >>>


Marcin Stachurski

nauczyciel języka niemieckiego

Więcej >>>


Paweł Staniewicz

tutor
nauczyciel religii


Marzena Szczerba

tutorka
nauczycielka fizyki
opiekunka klasy Incepcja

Więcej >>>


Agata Wojciechowska

nauczycielka geografii i informatyki
opiekunka klasy Phoenix
koordynatorka programu Poznajmy Polskę

Więcej >>>


Artur Wojtkowski

sekretarz szkoły